WYCIECZKA SZKOLNA

W najbliższą sobotę tj. 21 października odbędzie się wycieczka szkolna do kina i parku trampolin Ninja Jump w Nowym Sączu. Koszt wycieczki 50 zł/os.

Plan wycieczki:

8:00 zbiórka pod starym kościołem w Krościenku

9:00-11:00 pobyt w parku trampolin Ninja Jump

12:30 seans filmowy „Potworna Rodzinka”

14:30 obiad

15:30 powrót do Krościenka

Do wzięcia udziału w wycieczce wymagane jest dostarczenie w dniu wycieczki zgody rodzica/opiekuna na udział dziecka w wycieczce oraz oświadczenia uczestnictwa do parku Ninja Jump.

Zgody i oświadczenia zostaną rozdane uczniom na zajęciach, można też pobrać oświadczenie ze strony: http://www.ninja-jump.pl/files/ninja_jump_oswiadczenie_uczestnictwa.pdf

Zgoda na udział w wycieczce:

” Ja niżej podpisany/a ……………………………………… wyrażam zgodę na udział w wycieczce mojego dziecka ……………………………………………. w dniu 21 października 2017r. organizowanej przez Fundację Promocji Artystycznej Pro-Classical.”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.