Dla rodziców

Umowy o kształcenie dziecka

Umowy o kształcenie dziecka zostaną przekazane uczniom na zajęciach teorii. Prosimy o zapoznanie się z treścią, wypełnienie, podpisanie i oddanie po jednym egzemplarzu nauczycielowi teorii.

………………………………………………………………………………………

Zajęcia z Chóru

Zajęcia z Chóru będą odbywać się w każdy piątek o godz. 17:45-18:30

………………………………………………………………………………………

Informacja o nieobecnościach nauczycieli.

Pani Aneta Gałysa będzie nieobecna w dniu 2 października 2017 r. W związku z tym zajęcia z Rytmiki oraz Kształcenia słuchu zostają w tym dniu odwołane.

………………………………………………………………………………………

Przypomnienie!

Uczniowie, którzy nie dostarczyli zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki na danym instrumencie proszeni są o niezwłoczne uzupełnienie dokumentacji.

………………………………………………………………………………………

Informacja na temat bieżących opłat czesnego.

Informujemy że, dzięki uzyskanej dotacji z Gminy Krościenko nad Dunajcem uczniowie naszej szkoły są zwolnieni z opłat czesnego w miesiącach kwiecień, maj oraz czerwiec 2017r.
Osobą które już zrealizowały opłatę czesnego za w/w miesiące wkrótce otrzymają przelew zwrotny z nadpłaconym czesnym. Dotacja nie dotyczy sfinansowania wypożyczania instrumentów.