Opłaty

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st.  w Krościenku nad Dunajcem zgodnie z Uchwałą nr 1/8/2017  Zarządu Fundacji Promocji Artystycznej Pro-Classical w sprawie pobierania opłat przez Niepubliczną Szkołę Muzyczną I st.  w Krościenku nad Dunajcem, ustala opłaty w wysokości:

Czesne Szkoła Muzyczna I st:

180 zł/miesiąc (od  września 2020 do czerwca 2021 r.)

50 zł/ miesiąc (lipiec oraz sierpień 2021 r.)

Wypożyczenie instrumentu:

15 zł/miesiąc

W sytuacji uzyskania przez Szkołę Muzyczną wsparcia w postaci dotacji wyżej wymienione stawki mogą ulec pomniejszeniu o kwotę dotacji.

Szkoła prowadzi swoje działania w oparciu o działalność pożytku publicznego, wszystkie opłaty ustalane są przez organ prowadzący szkołę.

Czesne Kursy Muzyczne: 

200 zł/miesiąc (od  września 2020 do czerwca 2021 r.)