Kontakt

Masz pytanie?… Skontaktuj się z nami!

Sekretariat:
Zdrojowa 22
34-450 Krościenko nad Dunajcem
Tel. 512 817 964

Dyrektor:
mgr Wojciech Kwiatek
Tel. 506 650 363

Korespondencję mailową dotyczącą szkoły muzycznej w Krościenku n. D prosimy kierować na adres: smkroscienko@gmail.com

Organ prowadzący szkołę:
Fundacja Promocji Artystycznej Pro-Classical
Zdrojowa 22
34-450 Krościenko nad Dunajcem
fpa.proclassical@gmail.com

Miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych:
Pienińska 2
34-450 Krościenko nad Dunajcem

Uwaga!
Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres sekretariatu.