Kursy muzyczne

Fundacja Promocji Artystycznej Pro-Classical wspólnie z Niepubliczną Szkołą Muzyczną I st. w Krościenku nad Dunajcem organizuje kursy muzyczne dla młodzieży i dorosłych. Są one przeznaczone dla osób, które ukończyły minimum 16 lat. Nie jest wymagane wcześniejsze przygotowanie muzyczne.

W ramach kursu uczestnik bierze udział z indywidualnych zajęciach z gry na wybranym instrumencie muzycznym oraz w zajęciach teoretycznych. Zajęcia teoretyczne obejmują wybrane zagadnienia z zasad muzyki, kształcenia słuchu, harmonii oraz historii muzyki. Program nauczania dostosowywany jest do poziomu uczestników kursu.

Kurs podstawowy trwa 10 miesięcy (od września do czerwca). Osoba, która ukończy kurs otrzymuje certyfikat ukończenia.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 512 817 964.

Zapraszamy!