Dla rodziców

Przypomnienie!

Uczniowie, którzy nie dostarczyli zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki na danym instrumencie proszeni są o niezwłoczne uzupełnienie dokumentacji.