O Nas

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. w Krościenku nad Dunajcem jest placówką zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Niepublicznych Szkół i Placówek Artystycznych (nr wpisu: 788/8/2016). Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Promocji Artystycznej Pro-Classical, zaś nadzór pedagogiczny sprawuje minister właściwy d.s. kultury i dziedzictwa narodowego.

Szkoła rozpoczęła działalność dydaktyczną 1 września 2016 roku. Otwarto wtedy pierwszy oddział, liczący kilkunastu uczniów, uczących się gry na instrumentach smyczkowych, klawiszowych oraz dętych. Pełen cykl kształcenia trwa w naszej szkole 6 lat. Jest on realizowany w oparciu o programy nauczania stworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami dla szkół muzycznych I st. Oznacza to, że podczas cyklu kształcenia uczniowie realizują przedmioty obowiązkowe, w tym indywidualne zajęcia z gry na instrumencie i zajęcia grupowe, takie jak rytmika, kształcenie słuchu oraz audycje muzyczne. W cyklu kształcenia nie brakuje również zajęć fakultatywnych: zespołów kameralnych, chóru czy orkiestry.

Zajęcia w naszej szkole prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, z pełnym przygotowaniem merytorycznym oraz pedagogicznym. Pracujący nauczyciele mają doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, ponadto są aktywnymi zawodowo muzykami. Potwierdzeniem wysokich kwalifikacji są ich liczne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

Organem prowadzącym naszą szkołę jest Fundacja Promocji Artystycznej Pro-Classical. Jest to organizacja non-profit, co oznacza, że jej członkowie nie pobierają wynagrodzenia z tytułu przynależności do instytucji. Fundacja realizuje wyznaczone cele poprzez działalności pożytku publicznego i nie prowadzi działalności gospodarczej, a jej dochód pochodzi od sponsorów i jest w całości przekazywany na cele statutowe. Więcej o organie prowadzącym szkołę w zakładce Fundacja.

Zajęcia edukacyjne organizowane są w budynku Szkoły Podstawowej w Krościenku nad Dunajcem, przy ul. Pienińskiej 2.

Dbamy o to, by zajęcia w naszej szkole odbywały się w miłej i przyjaznej atmosferze, sprzyjającej szybkiemu rozwojowi oraz zdobywaniu nowych umiejętności.