Opłaty

Zarząd Fundacji Promocji Artystycznej Pro- Classical podjął decyzję o wysokości czesnego na rok szkolny 2023/2024.

  • miesięczna opłata za szkołę muzyczną cykl 6 letni będzie wynosiła 250 zł
  • miesięczna opłata za szkołę muzyczną cykl 4 letni (młodzieżowy) 290 zł

W okresie wakacji opłata wynosi 50 zł/ miesiąc (lipiec oraz sierpień) w przypadku obydwóch cykli kształcenia.

Wypożyczenie instrumentu:

20 zł/miesiąc

Szkoła prowadzi swoje działania w oparciu o działalność pożytku publicznego, wszystkie opłaty ustalane są przez organ prowadzący szkołę.

Czesne Kursy Muzyczne: 

400 zł/miesiąc (od  października 2023 do czerwca 2024 r.)

Zerówka Muzyczna:

80 zł/miesiąc (od  października 2023 do czerwca 2024 r.)

Dane do przelewu:

Fundacja Promocji Artystycznej Pro-Classical,

34-450 Krościenko n.D. ul. Zdrojowa 22

Bank Pekao S.A.

Nr konta: 07124015741111001066014141