Opłaty

Uwaga – zmiany w opłatach czesnego!

Zarząd Fundacji Promocji Artystycznej Pro- Classical podjął decyzję o czasowym obniżeniu czesnego. Od stycznia 2021 r. do czerwca 2021 r. miesięczna opłata za szkołę muzyczną będzie wynosiła 150 zł, pozostałe opłaty nie ulegają zmianie.

Powyższa zmiana zgodnie z zapisami umów o kształcenie nie wymaga aneksu do umowy.

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st.  w Krościenku nad Dunajcem zgodnie z Uchwałą nr 1/8/2017  Zarządu Fundacji Promocji Artystycznej Pro-Classical w sprawie pobierania opłat przez Niepubliczną Szkołę Muzyczną I st.  w Krościenku nad Dunajcem, ustala opłaty w wysokości:

Czesne Szkoła Muzyczna I st:

180 zł/miesiąc (od  września 2020 do grudnia 202o r.)

150 zł/miesiąc (od stycznia 2021 do czerwca 2021 r.

50 zł/ miesiąc (lipiec oraz sierpień 2021 r.)

Wypożyczenie instrumentu:

15 zł/miesiąc

Szkoła prowadzi swoje działania w oparciu o działalność pożytku publicznego, wszystkie opłaty ustalane są przez organ prowadzący szkołę.

Czesne Kursy Muzyczne: 

200 zł/miesiąc (od  września 2020 do czerwca 2021 r.)

Dane do przelewu:

Fundacja Promocji Artystycznej Pro-Classical,

34-450 Krościenko n.D. ul. Zdrojowa 22

Bank Pekao S.A.

Nr konta: 07124015741111001066014141